Privacy statement

Het IFF respecteert uw privacy. IFF verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website tenzij u ervoor kiest die informatie aan ons te verstrekken.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
IFF verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor heeft gekozen. IFF gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt IFF de gegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een (open) sollicitatie instuurt, verwerken wij uw gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure.  IFF kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren en te verstrekken indien dit noodzakelijk is om de rechten van IFF of derden te beschermen. In andere gevallen verstrekt IFF uw persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Doorklikken naar andere sites
Op de pagina’s van de IFF website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere bedrijven. IFF draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door IFF kunt u een e-mail sturen naar info@iraansfilmfestival.nl

Wijzigingen
IFF behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen.